Høringssvar fra Hjelmeland kommune

Dato: 22.02.2019

Hjelmeland kommune viser til uttale frå Utmarkskommunes sammenslutning (USS), og sluttar seg til denne.