Høringssvar fra Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG, Statskog

Dato: 28.02.2019

Vedlagt oversendes høringsuttalelse til ny fjellov fra organisasjonene Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog.

Vedlegg