Høringssvar fra Nesset kommune

Dato: 26.02.2019

PS 17/19 Høringsuttale - forslag om ny fjellov

Vedtak i Nesset formannskap - 20.02.2019

Nesset kommune slutter seg til landsstyret i USS sin høringsuttalelse om forslag til ny fjellov.