Høringssvar fra Henning og Leksdal Saubeitelag

Dato: 25.02.2019

Høringsuttalelse fra Henning og Leksdal Saubeitelag

Vedrørende høringsutkast om ny Fjellov:

§2-7 Innskrenkning i § 2-7 fører til begrensninger i beiteretten p.g.a. friluftsinteresser. Vi mener at gamle bruksretter ikke kan vike til fordel for naturgrunnlag og friluftsliv. Vi støtter mindretallet at andre ledd går ut.

§4-2 og 4-3 Om gjeterbu og sperregjerde. Mener vi 3 ukers frist for å fjerne en av delene er for kort tid. Frist for gammelt gjerde/gjeterbu må være en avtale mellom beitebruker og fjellstyret. Frist må stå i samsvar med omfang med å fjerne dette.

§6-2 Salg av statsallmenningsgrunn for kortsiktig økonomisk gevinst bør ikke tillates.

For Henning og Leksdal saubeitelag

Kjell Ove Tiller