Forsiden

Høringssvar fra Norsk Almenningsforbund

Dato: 28.02.2019

Hei,

Her kjem høyringssvar til NOU 11:2018 Ny fjellov frå Norsk Almenningsforbund. Framlegget til ny fjellov har vore diskutert i styret og hos våre seks medlemmar som er statsallmenningar der skog og virkesrett blir driven som bygdeallmenning.

Mvh,

Sæbjørn Forberg

- forbundssekretær -

Vedlegg