Høringssvar fra Målselv kommune

Dato: 21.02.2019

1. Målselv kommune støtter i hovedsak Utmarkskommunenes Sammenslutning sin høringsuttalelse til NOU 2018:11 ny Fjellov.

2. Målselv kommune legger spesielt stor vekt på at fjellstyrene bør være et offentligrettslig rettsobjekt.

Målselv kommune mener at der statsallmenningen ligger i flere kommuner bør det være et fjellstyre, slik at forvaltningen og oppsynet samordnes og effektiviseres over et større område.

3. Fjelloven er ikke innført for Nordland og Troms. Dersom det aktualiseres, vil kommunen foreta en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper ved en eventuell innføring.

Vedlegg