Høringssvar fra Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo