Høringssvar fra Eidskog kommune

Dato: 16.05.2019

Helseutvalget i Eidskog kommune har i sitt møte den 15.05.19 drøftet prinsippene i NOU 2018:16 - Det viktigste først - om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Helseutvalget ønske med bakgrunn i dette å gi følgende uttalelse til høringen:

Utvalget har drøftet prinsippene i høringen og støtter disse.