Høringssvar fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO