Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 20.05.2019

Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir ikke uttalelse til denne høringen.