Høringssvar fra Eid kommune

Dato: 20.05.2019

Sjå vedlagt vedtak frå Eid kommune.

Vedlegg