Høringssvar fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Dato: 22.05.2019

Vedlagt høringssvar fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

Med vennlig hilsen

Hilde Vogt Toven

Direktør

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Vedlegg