Høringssvar fra Vest-Agder fylkeskommune tannhelsetjenesten