Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 21.05.2019

Høringen har vært sendt ut internt i Sørlandet sykehus HF. Det har ikke kommet inn noen høringsinnspill.