Høringssvar fra Askøy kommune

Dato: 09.05.2019

Askøy kommune støtter opp under de kriteriene som er nevnt i utredningen, men etterlyser:

  • Kriterier som i større grad fanger opp kommunenes totalansvar for sine innbyggere

  • Det faktum at statlige tjenester stadig overfører oppgaver og ansvar til kommunene uten at dette er finansiert eller overordnet styring på. Et aktuelt eksempel er innskjerping på arbeidsavklaringspenger som medfører at kommunene må bruke personell og penger uten at dette er planlagt, styrt eller prioritert fra kommunene sin side.

  • For å unngå at dette blir en byråkratisk øvelse, må det videre arbeidet sikre at kriteriene blir operasjonelle, funksjonelle og enkle å bruke.