Høringssvar fra NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dato: 15.05.2019

NTNU har ingen merknader til Høring: NOU 2018:16 - Det viktigste først - prioriteringer i den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Med vennlig hilsen

Signe Valsø
rådgiver Forskningsseksjonen
Fakultet for medisin og helsevitenskap
NTNU