Høringssvar fra Norsk legevaktforum

Dato: 20.03.2019

Høringssvar på "Det viktigste først"

Norsk legevaktforum er en interesseorganisasjon som representerer norske legevakter.

NOUen «Det viktigste først» inneholder en grundig gjennomgang av gjeldende rett, tidligere prioriteringsveiledere, verdigrunnlag samt rammer og virkemidler for prioritering i helse og omsorgstjenesten.

Tjenesten vi representerer, legevakt, er lite omtalt:

Under faglige prioriteringer er triage, «et klinisk risikostyrings- og prioriteringssystem som kan brukes innen akuttmedisin for å styre pasientflyt, når behovene/etterspørselen overstiger kapasiteten», nevnt. Dette er verktøy som har vært i bruk i en årrekke.

Når det gjelder prioriteringer på politisk og administrativt nivå, altså fordeling av ressurser innad i helse- og omsorgstjenesten, er legevakt ikke nevnt. Dokumentet gir ingen tydelige føringer og blir derfor for lite konkret til å være et virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.

Med vennlig hilsen

Silje Longva Todnem

Leder, Norsk legevaktforum