Høringssvar fra Bodø kommune

Dato: 03.05.2019

Bodø kommune har bahandlet NOU 2018:16 - Det viktigste først.

vedlagt følger Formannskapets uttalelse

Vedlegg