Høringssvar fra Vinje kommune

Dato: 22.05.2019

Vinje kommune stør forslag til prinsipp og kriteria for prioritering i den kommunale helse og omsorgstenesta, og understrekar at omgrepet meistring må vere med som del av desse.

Utgifter knytt til kompetansehevande tiltak relatert til innføring må finansierast over statsbudsjettet.