Høringssvar fra Nettverk for læring og mestring i Helse Vest