Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 21.05.2019

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.