Høringssvar fra Harstad Eldreråd

Dato: 12.04.2019

Harstad Eldreråd har vedtatt høringsuttalelse til NOU 2018:16 Det viktigste først, jfr. vedlegg.

Vedlegg