Høringssvar fra Pårørendealliansen

Dato: 22.05.2019

Vi viser til våre punkter fra innspillsmøte og fra brev sendt inn med oppsummeringer etter dette.

Vi konkretiserer ytterligere at det er viktig at pårørende også prioriteres videre og at det nå kommer konkrete planer p åplass for å sikre at dette skjer.

Viser til vedlagte dokument

mvh Anita Vatland

Vedlegg