Høringssvar fra Arbeidstilsynet

Dato: 20.03.2020

Arbeidstilsynet viser til vedlagte høringssvar.

Med hilsen,

Arbeidstilsynet

Stian Johansen

seniorrådgiver

Vedlegg