Høringssvar fra Statkraft AS

Dato: 28.11.2019

Svartype: Med merknad

Hei,

Vedlagt finner dere høringssvaret fra Statkraft AS.

Mvh

Håvard Vaggen Malvik

Myndighetskontakt

Vedlegg