Høringssvar fra IKA Kongsberg

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

IKA Kongsbergs høringssvar på vegne av IKA Kongsberg og 42 eiere, ligger vedlagt.

Vedlegg