Høringssvar fra Landbruksdirektoratet

Dato: 28.11.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger uttalelse til høring av NOU 2019:9 fra Landbruksdirektoratet.

Vedlegg