Høringssvar fra NTNU - Studieprogram for arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Dato: 01.12.2019

Svartype: Med merknad


Høringssvar vedlagt.

Vh
Lars C Jenssen
førsteamanuensis
Arkiv- og samlingsforvaltning - Institutt for lærerutdanning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vedlegg