Høringssvar fra Abelia

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

Abelia viser til Kulturdepartementets høring av 1. juli 2019 vedrørende NOU2019:9 Fra Kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter, vi har ca. 2 300 medlemsbedrifter med omtrent 48 000 årsverk over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IKT, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner.

Vårt høringssvar er vedlagt som pdf.

Vedlegg