Høringssvar fra Barne- og familiedepartementet

Dato: 27.11.2019

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev av 01.07.19.

Høringssvar fra Barne- og familiedepartementet følger som vedlegg.

Vedlegg