Høringssvar fra Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord / Vestland Revisjon Kommunalt Oppgåvefellesskap

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

Det vert vist til vår høyringsuttale av idag, 02.12.2019, vedlagt i pdf.format.

Mvh

Kommunerevisjonen i Ytre sogn og Sunnfjord (KRYSS Revisjon).

v/Dagleg leiar Terje Førde

Førde Rådhus, 2. etg., 6800 FØRDE

Vedlegg