Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 22.11.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Trondheim kommune:

Vedlegg 1: Saksprotokoll fra formannskapet den 12.11.2019, sak 245/19

Vedlegg 2: Saksfremlegg i saken

Mvh

Knut Arild Knudsen

Rådgiver

Trondheim kommune

Vedlegg