Høringssvar fra NRK

Dato: 02.12.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt sender NRK inn høringssvar til NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiv.

Vennlig hilsen

Olav A. Nyhus

Direktør NRK Juridisk og stab

Vedlegg