Høringssvar fra Kraftmuseet

Dato: 29.11.2019

Svartype: Med merknad

NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø

Høyringsuttale frå

Kraftmuseet,

Naustbakken 7,

5770 Tyssedal

Vedlegg