Høringssvar fra Anonym 27

Dato: 04.12.2020

Ordninga med voldsoffererstatning må styrkes, ikke svekkes

Retten til erstatning gjennom søknad må bestå

Kontoret for voldsoffererstatning må få flere ansatte, slik at søknader kan behandles raskere

Voldsoffer må få dekket sitt reelle tap. Dagens øvre grense må fjernes

Ordninga med voldsoffererstatning må gjøres mer kjent blant folk