Høringssvar fra Advokatfirmaet Salomon Johansen AS