Høringssvar fra Cecilie Stokvik Dahl

Dato: 30.10.2020

Det er respektløst, galskap og ikke minst frekt å skal ha offeret til å måtte ha hovedansvar og ikke minst måtte betale i dyre dommer! Det er de som trenger hjelp og støtte, ikke overgriperen. Vi skryter av at i Norge tar vi vare på alle, men det vises mer og mer at de svakeste i vårt samfunn skal klare seg selv. La offeret som tørr å ta steget for å få hjelp og kreve rettferdig slippe unna denne store byrden som de virkelig ikke skal ha. Skal en tørre å si fra så må det ikke skape mere problemer for økonomi.