Høringssvar fra Yvonne Markussen

Dato: 04.12.2020

Hei.

Er nå i kveld blitt klar over at denne høringen skal finne sted.
Mitt innspill vil derfor basere seg på den kunnskap jeg besitter pr nå, og rekker ikke dobbeltsjekke opp mot evt nye/utfyllende fakta.

Slik jeg har forstått det, så kan man søke om voldsoffererstatning på flere grunnlag, selv om det feks ikke foreligger en dom, eller om påtalemakten ikke klarer å bevise skyld, siden det er strenge krav til bevisføring. (Som jo som oftest er en bra ting).

Den fornærmede part har ofte god dokumentasjon i fra helsevesen, politi o.a., som vil ligge til grunn i en voldsoffersøknad.
Når rettsvesenet er så "strikt" ifht at det skal være helt sikkert når de straffer noen, så sitter det mange ute i samfunnet som må blø, psykisk og fysisk, pga dette.
Å få en voldsofferstatning vil være den "eneste" erklæring fra samfunnet om at urett er gjort mot seg.
Ut fra at feks vold i nære relasjoner er et "satsingsområde", så bør man i det minste ta de som utsettes for dette på alvor, da økonomisk, siden rettssystemet pr i dag ikke hjelper de fleste av de voldsutsatte, ut fra bl.a. kravene som må til for å få dømt noen. (Her kunne jeg lagt ved statistikk, hentet fra bla. NRK, men regner med andre viser til tallene).
I mange saker vil det være sånn at tiltalte vil fraskrive seg alt ansvar og evt legge skyld på fornærmede. Dette er en stor psykisk belastning. Da er det ekstra viktig at samfunnet viser ansvarlighet ovenfor de utsatte/fornærmede.

Å fjerne denne muligheten må da være en fallitterklæring og kanskje til og med et hån, mot de som har grunn til å søke ifht feks tapte arbeidsinntekter, skader påført dem osv.

Håper høringen vil gjøre sitt til å forhindre at dette forslaget går gjennom. Uten å ha få satt meg inn i bakgrunnen til forslaget, så håper jeg det ikke er økonomiske motiv. Folk trenger en instans som kan hjelpe dem. Og for de voldsutsatte så vil feks dårligere økonomi være en tilleggsbelastning.

Og siden jeg først har mulighet;

Det må være enormt med ressurser som går vekk i tapt arbeidskraft hvert eneste år pga vold. Forsøk flere tiltak som gjør det "enklere" å anmelde, og ikke minst- enklere å bevise!
For, for fornærmede er ikke straffen tiltalte får nødvendigvis det viktigste. Det handler ofte om å plassere ansvaret, nemlig hos utøver/ tiltalte.


Vennlig hilsen Y Markussen

Dette kan anonymiseres eller være offentlig, uansett for meg.