Høringssvar fra Statens sivilrettsforvaltning

Dato: 04.12.2020

Vedlagt oversendes Statens sivilrettsforvaltnings svar til høringsnotat - Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Vedlegg