Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 20.11.2020

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse.