Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 02.12.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Skattedirektoratet.

Vedlegg