Høringssvar fra Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli