Høringssvar fra Pro Sentret, Velferdsetaten, Oslo kommune

Dato: 03.12.2020

Hei

Vedlagt høringssvar fra Pro Sentret.

Mvh Bjørg Norli

leder

Vedlegg