Høringssvar fra Anonym 22

Dato: 04.12.2020

Jeg stiller meg kritisk til denne lovendringen.

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Til en så stor grad at FN gjentatte ganger har kritisert Norges voldtektslovgivning. Vi vet at mange overgripere ikke dømmes på grunn av bevisets tilstand. Norge har ikke innført samtykkelov. Få voldtekter anmeldes. Dermed er det store mørketall. Ofrene til overgriperne blir ikke sett.

Ofre som har anmeldt og blitt møtt av offentligheten er allerede forsvinnende få. Disse kan søke om voldsoffererstatning, men etter det nye forslaget må man ha en dom for å kunne kvalifisere. Denne endringen gjør nåløyet bare enda smalere og gjør prosessen enda mer tidkrevende da saksbehandlinga er lang. Den nye loven vil føre til til at flere mister voldsoffererstatning og ramme svake og sårbare ofre. Det vil også gjøre tiden for etterarbeid offer blir pålagt unødig lang.

Ordningen må styrkes, ikke svekkes. Norge er allerede dårlig til å håndtere voldtekt juridisk og å sikre menneskerettighetene til voldsutsatte. Dette forslaget hjelper ikke.