Høringssvar fra Stiftelsen Rettferd

Dato: 04.12.2020

Stiftelsen Rettferd gir sin tilslutning til høringsuttalelsene til Landsforeningen for voldsofre og Foreldrenettverk mot mobbing (FMM).

Vennlig hilsen,

Stiftelsen Rettferd v/

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug