Høringssvar fra Anonym 16

Dato: 03.12.2020

Jeg mener terskelen for å søke voldsoffererstatning blir for høy med det nye lovforslaget. Ordningen legger også ansvaret på voldsofrene. Dette er en svært alvorlig konsekvens som kan slå særlig negativ t ut i voldtektssaker og vold i nære relasjoner hvor kvinner er overrepresentert.