Høringssvar fra Anonym 6

Dato: 02.12.2020

God kveld,

Jeg stiller meg bak kritikken til dette forslaget, blant annet lagt fram av JURK.

Dette er galt og jeg håper lovforslaget stanses.