Høringssvar fra Anonym 33

Dato: 04.12.2020

Helt vanvittig.

Som voldsoffer med omfattende skader i år 2000, vet jeg godt at man ikke på noen måte vil være frisk nok til å fremme sine rettigheter etter 3 mnd.

Fristen på 3 mnd besørger at de alvorligste skadde mister sine rettigheter.

At det samtidig skal foreligge dom i saken fordrer en politietat som faktisk fungerer.

I så måte er heller ikke dette tilfelle.

Å håpe at politiet skal bringe saken til doms, er som å spille bingo.!

Kort og godt er dette forslaget en måte å besørge at : barn, gamle, unge, fattige og de hardest skadde, eller de det måtte passe politiet, frarøves sine rettigheter.

Et land kjennes jo som man vet på hvordan de behandler sine svakeste.

Norge tilkjennegir her hvordan man behandler mennesker.