Høringssvar fra Kristine Øvergaard

Dato: 03.12.2020

Det er vel og bra at det ønskes en effektivisering i behandlingsprosessen på erstatningsøknadene, men dette er ei måten å gå fram på. Ja, det kommer til å bli betydligere kortere ventetid nå ettersom de aller fleste volds- og voldtektsutsatte med en henlagt sak ikke kommer til å tørre å søke i frykt for konsekvensene de risikerer å møte- både sosialt, mentalt og økonomisk. Voldsutsatte har det vanskelig nok med å klare å bearbeide egne traumatiske opplevelser - og nå skal de også måtte risikere å tape erstatningssøksmål mot egen overgriper og betale sin egen voldtektsmanns saksomkostninger istedet for selv å motta erstatning?

Ikke gjør terkskelen for å be om hjelp enda høyere- den er høy nok fra før.