Høringssvar fra Agder lagmannsrett

Dato: 04.12.2020

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Agder lagmannsrett.

Vedlegg